Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

Lịch sử Đảng bộ địa phương

Chiến trường Bình-Trị-Thiên trong Đông -Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

30/05/2024 - 38 lượt xem
Tóm tắt: Bình-Trị-Thiên “khói lửa” là chiến trường nằm giữa vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh thuộc Liên Khu IV với địa bàn Liên Khu V. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Quân ủy và Liên khu ủy IV, quân và dân Bình-Trị-Thiên đẩy mạnh chiến tranh du kích giành nhiều thắng lợi quan trọng, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điên Biên Phủ.

Từ khoá: Chiến trường Bình-Trị-Thiên; Đông Xuân 1953-1954; Chiến dịch Điện Biên Phủ

Công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

26/05/2024 - 45 lượt xem
Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới hiện nay, các thế lực phản động đang tìm mọi cách để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Do đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị ngày càng có vai trò quan trọng. Trên cơ sở khái quát thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trường chính trị tỉnh Khánh Hoà, bài viết bước đầu nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, góp phần phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng.

Từ khoá: Giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà

Vài nét về giáo dục ở Hà Nội những năm đầu sau giải phóng Thủ đô (1954-1958)

20/04/2024 - 116 lượt xem
Thủ đô Hà Nội1 sau ngày tiếp quản đứng trước muôn vàn khó khăn, phức tạp. Yêu cầu cấp bách đặt ra trước Trung ương Đảng, Chính phủ, đặc biệt là với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt, khôi phục các hoạt động kinh tế, văn hoá, giáo dục… Trên lĩnh vực giáo dục, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa không chỉ với Hà Nội, mà còn có tác động đến toàn miền Bắc.

Từ khoá: Giáo dục; Thủ đô; Hà Nội; 1954-1958

Thanh Hoá - Hậu phương quan trọng trong cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

01/04/2024 - 152 lượt xem
Tóm tắt: Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng, người đông ở Bắc Trung Bộ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hoá là hậu phương, căn cứ địa quan trọng, nơi cung cấp sức người, sức của cho nhiều chiến trường. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, hậu phương Thanh Hoá đã cung cấp một khối lượng lớn lương thực, thực phẩm, phương tiện vận chuyển và dân công phục vụ chiến dịch, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường.

Từ khóa: Thanh Hóa; hậu phương; Đông-Xuân 1953-1954; Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đóng góp của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954

30/03/2024 - 283 lượt xem
Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà còn với cả thế giới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”1; “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”2. Trong chiến thắng vĩ đại này, tỉnh Lai Châu đã đóng góp một vai trò hết sức quan trọng, vừa đảm bảo hậu cần tại chỗ vừa trực tiếp tham gia chiến đấu giành thắng lợi “lừng lẫy Điện Biên Phủ chấn động địa cầu”.

Từ khóa: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu; Điện Biên Phủ; 1954

Mặt trận Gia Lai góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

29/03/2024 - 153 lượt xem
Tóm tắt: Các cuộc chiến đấu của quân và dân Gia Lai nói riêng, Liên khu V nói chung đã vượt qua mọi khó khăn giành những thắng lợi quan trọng cùng cả nước góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Sự phối hợp của mặt trận Gia Lai với các chiến trường trong Đông - Xuân 1953-1954 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, đồng lòng, chung sức, kiên quyết tiến công địch, làm nên chiến thắng vẻ vang kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của quân, dân ta.

Từ khóa: Mặt trận Gia Lai; Đông - Xuân 1953-1954; Chiến dịch Điện Biên Phủ; năm 1954

Những chi bộ Đảng tại vùng đất Cà Mau (1930-1935)

28/03/2024 - 162 lượt xem
Tóm tắt: Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vùng đất tỉnh Cà Mau ngày nay thuộc tỉnh Bạc Liêu, nhân dân nơi đây có truyền thống yêu nước và cách mạng. Ngay từ năm 1927, Kỳ bộ Nam kỳ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã cử hội viên về vùng đất Cà Mau hoạt động, dần hình thành nên tổ chức yêu nước và cách mạng. Đầu năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng thị trấn Cà Mau chuyển thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, phát triển cách mạng ở Cà Mau phát triển mạnh mẽ. Mặc dù bị chính quyền thực dân đánh phá ác liệt, song phong trào cách mạng nơi đây vẫn liên tục phát triển, đến năm 1935 trên vùng đất Cà Mau đã có 10 chi bộ Đảng.

Từ khóa: Chi bộ Đảng; vùng đất Cà Mau; 1930-1935.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

31/01/2024 - 1.136 lượt xem
Tóm tắt: Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên, sinh viên cũng là lực lượng xã hội quan trọng, một trong những nhân tố quyết định cho sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để phát huy tốt vai trò đặc biệt quan trọng ấy một cách đầy đủ, sinh viên cần được thường xuyên bồi dưỡng và phát triển ý thức chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc không ngừng đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên trong toàn hệ thống nhà trường, góp phần xây dựng đội ngũ sinh viên giỏi về chuyên môn, vững vàng trong quan điểm, lập trường, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; sinh viên; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ (2010-2023) - Kết quả và một số kinh nghiệm

26/01/2024 - 356 lượt xem
Tóm tắt: Thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” và “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, trong những năm 2010-2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thúc đẩy tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp, diện mạo nông thôn ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống và thu nhập người nông dân và cư dân nông thôn được nâng lên.

Từ khóa: Nông thôn mới; Cần Thơ; kinh tế nông thôn

Trường chính trị tỉnh Bến Tre phát huy vai trò giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

26/01/2024 - 367 lượt xem
Tóm tắt: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, đội ngũ giảng viên là những người có khả năng và thường xuyên tiếp cận trực tiếp, nhận diện sâu rộng, kịp thời các thông tin, luận điệu sai trái, phản động; từ đó, với chức trách, nhiệm vụ của mình, họ là lực lượng quan trọng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhằm xây dựng thế giới quan cách mạng và khoa học, nhân sinh quan cộng sản, nâng cao nhận thức, niềm tin bản lĩnh cán bộ, đảng viên.
Quán triệt sâu sắc tinh thần này, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Từ khóa: Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Đảng bộ tỉnh Lai Châu lãnh đạo di dân, tái định cư phục vụ xây dựng các công trình thủy điện (2004-2017)

22/01/2024 - 155 lượt xem
Tóm tắt: Tỉnh Lai Châu là một trong các tỉnh có quy mô xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn, mang tầm chiến lược của đất nước. Từ năm 2004 khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 3 công trình thủy điện (Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Lai Châu). Ba công trình thủy điện này cùng với Thủy điện Sơn La đã ảnh hưởng trực tiếp về quy hoạch vùng ngập nước lòng hồ đối với tỉnh Lai Châu; tác động trực tiếp đến sinh kế, đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Việc xây dựng các khu, điểm tái định cư để di chuyển dân cư, ổn định đời sống của người dân là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Từ khóa: Đảng bộ tỉnh Lai Châu; di dân, tái định cư; công trình thủy điện; 2004 - 2017

Đảng bộ huyện Hiệp Đức lãnh đạo công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương

30/12/2023 - 413 lượt xem
Hiệp Đức là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, thành lập năm 1986. Đảng bộ huyện hiện có hơn 1.900 đảng viên, với 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 11 Đảng bộ xã, thị trấn. Đây là địa bàn nhân dân có bề dày truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng và văn hóa. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, nhất là 5 năm (2018-2023), Đảng bộ huyện Hiệp Đức đã tích cực triển khai thực công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên tuyền giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ khóa: huyện Hiệp Đức; nghiên cứu, biên soạn; tuyên tuyền giáo dục; lịch sử, văn hóa

Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở (2020-2023)

03/11/2023 - 271 lượt xem
Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Trên cơ sở thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bài viết nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Từ khóa: Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Công tác quản lý đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời tại Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2016- 2022)

25/10/2023 - 428 lượt xem
Tóm tắt: Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, Đảng bộ Học viện tiếp nhận gần 3000 đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ Học viện đã có nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên sinh hoạt tạm thời trong thời gian học tập, rèn luyện tại Học viện.

Từ khóa: Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quản lý đảng viên sinh hoạt tạm thời

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở tỉnh Phú Yên (2018-2023)

24/10/2023 - 305 lượt xem
Tóm tắt: Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng.

Từ khóa: Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục; Lịch sử Đảng; tỉnh Phú Yên

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo thực hiện bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch (2010 - 2022)

18/09/2023 - 429 lượt xem
Tóm tắt: Trong những năm 2010 - 2022, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của làng nghề truyền thống, gắn với phát triển du lịch được Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quan tâm lãnh đạo thực hiện. Qua đó, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh được khôi phục, bảo tồn và phát triển, trong đó có một số ngành nghề mang đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Kết quả đó đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng; làng nghề truyền thống; bảo tồn; du lịch

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo nhân dân giành chính quyền năm 1945

30/08/2023 - 564 lượt xem
Tóm tắt: Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân xứ Thanh đã diễn ra sôi nổi, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại - mở ra một trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, một bước ngoặt cách mạng chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, năm 1945

Bảo vệ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng Tây Nguyên

30/08/2023 - 1.096 lượt xem
Tóm tắt: Vùng Tây Nguyên nước ta có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó có tới 52 dân tộc thiểu số (DTTS) với bản sắc văn hóa đa dạng. ; bên cạnh đó, đây cũng là vùng còn có những khó khăn về kinh tế và xã hội, văn hóa. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, nhằm cản trở sự phát triển bền vững của vùng. Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương vùng Tây Nguyên đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên.

Từ khóa: Tây Nguyên; dân tộc thiểu số; đoàn kết dân tộc