Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng 20-5-1924 – 20-5-2024”, ngày 10-5-2024, tại Đông Anh - Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Đào Duy Tùng – Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”.

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; đại diện Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các ban, sở, ngành trực thuộc Hà Nội; lãnh đạo huyện Đông Anh; các nhà khoa học ở Trung ương và Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm làm rõ những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, góp phần tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước đối với thế hệ hôm nay; góp phần thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 40 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành Trung ương, Hà Nội và các nhà khoa học. Hội thảo đã làm rõ những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, đồng chí Đào Duy Tùng từ người thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20-5-1924 trong một gia đình nhà Nho yêu nước, tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Kế thừa truyền thống gia đình, quê hương, đất nước, đồng chí Đào Duy Tùng sớm tham gia hoạt động cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đồng chí tham gia hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, tham gia đấu tranh giành chính quyền, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 9-1945.

Từ khi tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Đào Duy Tùng là một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, đảm nhiệm cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thứ hai, đồng chí Đào Duy Tùng - Người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng được Đảng tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau như: Bí thư Huyện ủy Kim Anh, tỉnh Phúc Yên (1946); Phụ trách Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Phúc Yên (2-1947); Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên (7-1949); Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng (2-1950); Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (9-1951). Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Huấn học (1956-1962); Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương (1962-1982) kiêm Tổng biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), cơ quan nghiên cứu lý luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1965-1982); Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin (1980-1982); Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương (1982-1986); Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, VII; Thường trực Ban Bí thư khóa VII.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, ở cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh hay cấp Trung ương mà cao nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đào Duy Tùng luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng. Tài năng lãnh đạo của đồng chí thể hiện rất rõ qua quá trình hoạt động thực tiễn. Đồng chí luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao dù nhiều việc rất mới mẻ, khó khăn, thử thách. Hoạt động, cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước đi lên CNXH.

Thứ ba, đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Gần 40 năm trực tiếp làm công tác tư tưởng - lý luận, đồng chí Đào Duy Tùng vừa là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác đặc biệt quan trọng, khó khăn, phức tạp này, vừa là nhà lý luận xuất sắc. Đồng chí có nhiều công trình, tác phẩm mang giá trị lý luận cao, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Các công trình lý luận cùng những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí đã góp phần rất lớn hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng chí cũng là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng thông qua các Hội nghị Trung ương, dự thảo các Văn kiện của Đại hội Đảng.

Đồng chí Đào Duy Tùng còn là một trong những cây bút sắc sảo, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận nhạy bén và tinh thần cách mạng tiến công trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhiều quan điểm lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Thứ tư, đồng chí Đào Duy Tùng - Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng

Đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương tiêu biểu của người cộng sản kiên trung, hết lòng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới tốt đẹp nhằm đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Từ những ngày đầu hoạt động cách mạng bí mật ở cơ sở cho đến khi đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo trong hệ thống tổ chức Đảng, nhất là trên cương vị Thường trực Ban Bí thư đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng hết mình vì mục tiêu, lý tưởng đã chọn - vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trên hành trình hoạt động cách mạng, dù trải qua vô vàn những khó khăn, thử thách, gian nguy, đồng chí luôn vững tin vào tương lai tươi sáng và sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Đào Duy Tùng là người không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí vẫn luôn giữ nếp sống trong sáng, giản dị, khiêm nhường, gần gũi, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng bào, tin tưởng và chú trọng phát huy sức mạnh trong nhân dân. Đồng chí cũng luôn nêu cao tấm gương người cộng sản cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Điều đó thể hiện rõ nét trong lối sống giản dị, mộc mạc, phong cách làm việc khọc học, dân chủ, quần chúng, luôn đặt việc công lên trên hết, trước hết.

Thứ năm, đồng chí Đào Duy Tùng - Người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội

Hà Nội chính là nơi ươm mầm và phát triển hạt giống cách mạng, hình thành nên nhân cách cao đẹp, bản lĩnh cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng. Hà Nội cũng là nơi ghi dấu hành trình người thanh niên Đào Duy Tùng lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng vì nước, vì dân và trở thành nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng hào hùng của Thủ đô Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, công tác, dù ở nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí Đào Duy Tùng luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển phong trào cách mạng và tình hình kinh tế - xã hội của quê hương Hà Nội.

Hà Nội vinh dự và tự hào có người con ưu tú như đồng chí Đào Duy Tùng. Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Ngày nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đang đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, với danh hiệu “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”

                         Hải Đăng