Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024), ngày 27-3-2024, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.
Tham dự Hội thảo có nhiều tướng lĩnh, sĩ quan đến từ các cơ quan, nhà trường trong quân đội; các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; trường đại học. 
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo

Chủ trì Hội thảo gồm Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân; PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng.
Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các nhà khoa học ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải khá đầy đủ và toàn diện mọi mặt của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tham luận đều khẳng định vai trò to lớn, tài thao lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, thể hiện trên cả ba lĩnh vực: Chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật; mà điểm nổi bật là sự chủ động, sáng tạo, đánh theo cách đánh mà ta lựa chọn, buộc quân địch phải bị động đối phó, hạn chế chỗ mạnh của chúng về quân số, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.
Tham luận tại hội thảo với chủ đề: Mở Chiến dịch Điện Biên Phủ là quyết định lịch sử của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại tá, TS Nguyễn Văn Trường, Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Học viện Chính trị) khẳng định: Sau 70 năm nhìn lại cho thấy quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ là quyết định chính xác, mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quyết định được đưa ra với những tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Chính sự tính toán rất khoa học này đã làm nên thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Khi hạ quyết tâm tiến công Điện Biên Phủ, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị không chỉ nhìn nhận những chỗ mạnh của địch, những khó khăn, trở ngại của ta mà còn phân tích thấu đáo trên mọi phương diện để thấy được chỗ yếu của quân địch mà ta có thể lợi dụng, thấy được khả năng to lớn của quân đội và nhân dân ta có thể vượt qua; đồng thời, chỉ ra được những thuận lợi mang tính quyết định của ta.
Đại tá Nguyễn Văn Trường cho rằng: "Trong giới chuyên gia quân sự thế giới thời điểm đó, ngay cả phía các bạn Liên Xô, không nhiều người tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm này. Quyết định tấn công vào Điện Biên Phủ đã thể hiện ý chí quyết tâm rất cao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hướng tới một trận quyết chiến chiến lược với thực dân".
PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng trong tham luận với chủ đề: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã khẳng định rằng: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố đặc biệt quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Sức mạnh đó bắt nguồn từ đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, với những hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là sự tham gia đông đảo của mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng”. Đó là nỗ lực phi thường, thể hiện bản lĩnh của cả dân tộc, bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết toàn dân tộc và việc phát huy tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là minh chứng của tinh thần “cả nước đồng lòng”, “toàn dân đánh giặc”.
Trong tham luận với chủ đề: Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Thiếu tướng, TS Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, với sự đánh giá của một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về nghệ thuật quân sự thì Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này thể hiện rõ nét những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá có thể phát triển, vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Trong đó có nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh nhân dân; nghệ thuật phân tích, dự báo âm mưu, thủ đoạn của địch; nghệ thuật tạo lập và chuyển hóa thế trận; nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch; nghệ thuật vận dụng các hình thức chiến thuật, biện pháp tác chiến.
Về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch, thay đổi phương châm tác chiến là nét đặc sắc, sáng tạo nhất và quyết định trực tiếp đến thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế và so sánh tương quan lực lượng trên chiến trường, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã cân nhắc và rất khó khăn mới đưa ra quyết định chuyển từ phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”...
Dưới góc độ nghệ thuật quân sự, thắng lợi đó là sự kế thừa, phát triển kinh nghiệm truyền thống của ông cha ta lên một tầm cao mới trên cả 3 phương diện: Chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật”.
Tham luận tại Hội thảo, TS Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng cho rằng, chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mang ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa mang tầm thời đại sâu sắc, để lại nhiều bài học có giá trị to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ mãi là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Thực tiễn thành tựu của gần 40 năm đổi mới đã minh chứng chỉ có quy tụ, tập hợp được “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc thì mới khơi dậy, quy tụ được lòng yêu nước, ý chí quyết tâm cao của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
TS Đặng Kim Oanh khẳng định: "Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần, giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phấn đấu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế".
Với tham luận Vận dụng bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Xuân Tú nêu bật lên bốn bài học cơ bản làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đó là: 1, bài học về đường lối chính trị và đường lối chiến tranh đúng đắn, sáng tạo của Đảng. 2, bài học về chỉ đạo chiến lược nhạy bén, sắc sảo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 3, bài học về phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ. 4, bài học về phát huy cao độ ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn quân và toàn dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. PGS, TS Nguyễn Xuân Tú khẳng định đó là những bài học cần tiếp tục phát huy trong xây dựng quân đội hiện nay. Phát huy bài học này vào sự nghiệp xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị - tư tưởng, tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trong đó, tập trung giáo dục cho bộ đội về lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị cao, luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Bạo khẳng định, Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại to lớn, góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta.


 
Đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Chiến thắng này đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được in đậm dấu ấn trong những quyết định đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và ý chí quyết chiến, quyết thắng cao độ, tinh thần dũng cảm, kiên cường vượt mọi gian khổ của quân và dân ta.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc về đường lối kháng chiến; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần; về khoa học nghệ thuật quân sự, công tác chính trị - tư tưởng, công tác tham mưu tác chiến, hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các binh chủng...
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp ôn lại truyền thống; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.