PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập cho TS Đoàn Thị Hương

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập cho TS Đoàn Thị Hương

Ngày 2-10-2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ của Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng.
Dự buổi Lễ Công bố quyết định có TS Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, các đồng chí Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, lãnh đạo Tạp chí Lịch sử Đảng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Lịch sử Đảng và Tạp chí Lịch sử Đảng.
Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS Nguyễn Ngọc Anh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định của Giám đốc Học viện bổ nhiệm TS Đoàn Thị Hương, Trưởng phòng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, từ ngày 01 tháng 10 năm 2023, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.
Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, PGS, TS Nguyễn Danh Tiên trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập cho TS Đoàn Thị Hương và phát biểu giao nhiệm vụ; chúc mừng TS Đoàn Thị Hương đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng cho TS Đoàn Thị Hương; chúc mừng Tạp chí Lịch sử Đảng đã kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trên cương vị mới, đồng chí Đoàn Thị Hương cùng với tập thể lãnh đạo Tạp chí cần phải tiếp tục tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phát huy những kết quả đạt được, xây dựng và phát triển Tạp chí Lịch sử Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện và của Học viện. Tạp chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép xuất bản tạp chí, đúng Luật báo chí và các quy định của Học viện; duy trì đều đặn 3 ấn phẩm: Tạp chí in tiếng Việt, tiếng Anh và Tạp chí điện tử; thực hiện tốt vai trò thông tin tuyên truyền về kết quả nghiên cứu, tư liệu mới về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần khẳng định những thành tựu, tính ưu việt của chế độ, sự đúng đắn trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Thị Hương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự tham mưu, giúp đỡ của Vụ Tổ chức - Cán bộ; sự ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Lịch sử Đảng và Tạp chí Lịch sử Đảng. Nhận thức việc nhận nhiệm vụ mới vừa là vinh dự vừa là trọng trách lớn, đồng chí Đoàn Thị Hương khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cùng Chi ủy, Ban lãnh đạo Tạp chí nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự phát triển chung của Tạp chí Lịch sử Đảng và Viện Lịch sử Đảng.