Trách nhiệm đạo đức tác giả

Tác giả (nhóm tác giả) có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Các tác giả gửi bài đến Tạp chí Lịch sử Đảng phải cam kết rằng:

+ Các tác giả tự chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung, tính chính xác, tính khoa học, tính pháp lý, bản quyền của bài viết.

+ Bài viết gửi đến Tạp chí Lịch sử Đảng không trùng lắp với các bài nghiên cứu khoa học đã được xuất bản trước đây, bao gồm cả sản phẩm do chính tác giả xuất bản.

+ Tác giả không gửi bài đến tạp chí, tòa soạn khác trong thời gian chờ xét duyệt của Tạp chí Lịch sử Đảng.

+ Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong bài viết phải bảo đảm tính trung thực, không bị chỉnh sửa, xuyên tạc, làm giả.

+ Bài viết phải có trích dẫn nguồn đầy đủ, chính xác

+ Trong trường hợp bài viết là sản phẩm của từ hai tác giả trở lên, tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm về việc tất cả các tác giả đã đồng thuận với việc xuất bản bài viết trên Tạp chí Lịch sử Đảng, nhóm tác giả phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tác quyền của bài viết

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Nội dung của các bài viết đăng tải trên Tạp chí Lịch sử Đảng thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả (nhóm tác giả) của bài viết đó và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng.