Dành cho bạn đọc

Bạn đọc có nhu cầu đặt mua Tạp chí Lịch sử Đảng, xin vui lòng điền thông tin phiếu đặt tạp chí và gửi về Tòa soạn theo địa chỉ:

Tạp chí Lịch sử Đảng

Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.62827060, 02462827532; Email: [email protected];

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Hải, Chuyên viên phòng Thư ký, Trị sự - Phát hành

SĐT: 0392935534, 0898066865