Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

Tiêu điểm

Bước đầu tìm hiểu về hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở tỉnh Bến Tre (1920-1927)

24/07/2023 - 810 lượt xem
Tóm tắt: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là người có nhân cách sống cao đẹp, tấm gương sáng về lòng yêu nước. Sau khi từ quan, cụ Nguyễn Sinh Sắc chuyển vào các tỉnh phương Nam sinh sống, quá trình di chuyển đi qua nhiều địa phương, trong đó nhiều lần đến và lưu lại tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở những tài liệu đã được công bố, tác giả bước đầu dựng lại những tháng ngày cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hoạt động ở Bến Tre để góp bàn cùng bạn đọc.

Từ khóa: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; hoạt động và ảnh hưởng; tỉnh Bến Tre

Sự quan tâm, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

21/07/2023 - 574 lượt xem
Tóm tắt: Thương binh, liệt sĩ là những người đã hi sinh tính mạng hoặc một phần thân thể của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cả nước đã có hơn 191 nghìn chiến sĩ hi sinh và hàng chục nghìn thương binh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định những công lao to lớn của những thương binh, anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước. Thực hiện tư tưởng, quan điểm của Người, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm, chăm lo, tri ân đối với thương binh, liệt sĩ đối với Tổ quốc

Từ khóa: Quan điểm của Hồ Chí Minh; thương binh, liệt sĩ.

Hội nghị Genève và việc ký kết Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, năm 1954

21/07/2023 - 688 lượt xem
Tóm tắt: Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương (1954) là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng. Cho tới nay, đã có nhiều hội nghị, hội thảo và bài viết trao đổi về các vấn đề liên quan đến Hội nghị Genève và kết quả là Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Đánh giá về vấn đề này, nhiều nhà nghiên cứu hay chính khách còn có những quan điểm khác nhau. Nhân kỉ niệm 69 năm (1954-2023) Hiệp định Genève được kí kết, nhìn lại quá trình diễn ra Hội nghị, và chủ trương, quyết định đàm phán tại Hội nghị của Đảng, kết quả của Hội nghị, qua đó đúc kết những kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh ngoại giao của Đảng.

Từ khóa: Hội nghị Genève; hiệp định đình chỉ chiến sự; Việt Nam; 1954

Giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện nay

17/07/2023 - 1.535 lượt xem
Tóm tắt: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2023 là một tác phẩm lớn, có giá trị chứa đựng trong đó các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, tổng kết thực tiễn về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam của người đứng đầu Đảng và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và chứa đựng tính thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh.

Từ khoá: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác xây dựng Đảng; Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân quán triệt lời dạy “đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng

16/07/2023 - 1.351 lượt xem
Tóm tắt: Công an là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các loại tội phạm. Để thực hiện tốt công tác đấu tranh này, lực lượng Công an nhân dân quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Công an; rèn luyện đạo đức, tác phong, tinh thông nghiệp vụ. Trong đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn ra sức học tập, quán triệt sâu sắc 6 Lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng hiện nay, lực lương Công an nhân dân tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc những lời dạy của Người, đặc biệt là lời dạy thứ 6: “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.
Từ khóa: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an nhân dân; đấu tranh; phòng chống tội phạm

Phát huy vai trò tiên phong của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

13/07/2023 - 1.678 lượt xem
Tóm tắt: Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có trọng trách “tổ chức hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng”; tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng; chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành trong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên; thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng… Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Công an nhân dân có nhiều đóng góp tích cực, góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực.
Từ khoá: Công an nhân dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chính sách đối ngoại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và hàm ý cho Việt Nam trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

13/07/2023 - 1.170 lượt xem
Hiện nay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có quan hệ ngoại giao với 143 nước và gần 140 chính đảng trên thế giới và là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, như: Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO)... Đối với Việt Nam, là hai nước láng giềng thân thiện “núi liền núi, sông liền sông”, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt. Từ trong chiến tranh khói lửa đến khi hòa bình lập lại, Việt Nam và Lào luôn giúp đỡ nhau chí tình và coi đây là trách nhiệm tầm chiến lược to lớn, thiết thực phục vụ cho lợi ích hai nước. Trong bối cảnh mới với nhiều biến động, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện những chính sách trong quan hệ đặc biệt đối với Lào nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc.
Từ khóa: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đường lối đối ngoại; hàm ý chính sách; quan hệ đặc biệt.